ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

ବର୍ଣନା

ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ୍ ମଣ୍ଡି ଆପ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଉପାୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମଣ୍ଡି ଆକସେସ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିର ଦର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ଦୂରରେ ।

ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଫୋନ୍

Android 2.1+, iPhone and all j2me supported cell phones.

SMS Download Link